Vindpark Staverhult
  • Antal verk3-4
  • Totalhöjd270
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet Staverhult ligger i Ljungby kommun, ca två mil sydväst om Ljungby och ca 12 kilometer nordväst om Traryd. Riksväg 25 mellan Halmstad och Kalmar passerar cirka 8 kilometer norr om vindparken och E4:an cirka 8,6 kilometer öster om vindparken. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

Samråd hölls under sommaren 2020. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län (MPD) i slutet av 2020. MPD kommer att kungöra ansökan när den anses komplett.

 

Antal verk: 3-4
Totalhöjd: 270 meter
Driftstart: 2024-2025
JUNI 2020

Samråd

DEC 2020

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör