Vindpark Tönshult
  • Antal verk16
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet vindpark Tönshult ligger i Hultsfred kommun, 3 mil sydväst om Hultsfred och cirka 6 kilometer söder om Virserum. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och denna planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län i slutet av 2020. Samråd har skett under sommaren 2020.

Antal verk: 16
Totalhöjd: 270 meter
Driftstart: 2024-2025
JUNI 2020

Samråd

DEC 2020

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.