Vindpark Tönshult
  • Antal verk16
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet Tönshult ligger i Hultsfred kommun, 3 mil sydväst om Hultsfred och cirka 6 kilometer söder om Virserum. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

Samråd varade under sommaren 2020 och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län under våren 2021.

Antal verk: 16
Totalhöjd: 270 meter
Driftstart: 2024-2025
JUNI 2020

Samråd

MAJ 2021

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör