Vindpark Tönshult

Om vindpark Tönshult

Information och fakta

Projektet vindpark Tönshult ligger i Hultsfred kommun, 3 mil sydväst om Hultsfred och cirka 6 kilometer söder om Virserum. Allmänt samråd kommer att hållas under sommaren 2020 och Stena Renewable planerar att lämna in tillståndsansökan för en vindpark med ca 16 vindkraftverk runt årsskiftet 2020–2021.

Antal verk: 16
Totalhöjd: 280 m
Driftstart: 2024-2025

Beskrivning av projektet

Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.