Vindpark Tvinnesheda
 • Antal verk47
 • Totalhöjd191 meter
 • Effekt202 MW
 • Beräknad driftstartSept 2022

Nyheter
Vindpark Tvinnesheda

1/4 - 21

Vindbonus i Vindpark Tvinnesheda

Ansök om Vindbonus till din förening på här senast 30/4

Det lokala näringslivet och samhället behöver inte bara kraft. De behöver vindkraft. En vindpark innebär stora investeringar, och när de blir verklighet skapar de massor av arbetstillfällen i närområdet.

Vi förstår värdet i detta, och strävar efter att använda så stor andel lokala entreprenörer som möjligt. Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Det är vårt sätt att premiera och ge tillbaka till närområdet. Vi vill vara goda medborgare där vi verkar, vi vill göra skillnad. När man vill rädda världen, så måste man börja där man är!

16/3 - 21

Rörelseenergi blir elektricitet

Vindkraftverk omvandlar vind till watt. Men hur mycket vind krävs det egentligen för att producera förnybar el? Paul Emilsson, affärsingenjör på E.ON, förklarar hur det ligger till.

Hej, Paul! Hur fungerar det när vindkraftverk omvandlar vind till watt?
– Det sker med hjälp av en generator som generar ström när det blåser på vingarna, som då börjar snurra. Så det är alltså rörelseenergi som omvandlas till elektricitet. Man kan säga att det fungerar på samma sätt som en dynamo som satt på cykellampor förr.

Och hur mycket vind krävs det för att producera el?
– För att ett vindkraftverk ska börja producera förnybar el krävs det bara en vindhastighet på 3 till 4 meter per sekund. Och det blåser ofta mer än så på högre höjd. Beroende på typ av vindkraftverk får man bäst effekt med en vindhastighet på omkring 10 till 14 meter per sekund.

E.ON samarbetar ju med Stena Renewable i Vindpark Tvinnesheda. Vad är er roll i projektet?
– Vi är nätägare i området, så vår uppgift är att se till att vindparken får anslutning på överliggande elnät. Därför bygger vi just nu en station i Bredhälla, dit vindturbinerna så småningom ska anslutas på elnätet. För att kunna effektivisera den nya elproduktionen bygger vi även en elledning till en ny stamnätsstation som E.ON bygger tillsammans med Svenska Kraftnät. Anslutningen är planerad till nästa vår. Parallellt bygger Stena Renewable själva vindparken.

När i byggprocessen blir E.ON inkopplade?
– Ganska tidigt efter att projektet har påbörjats, för att snabbt kontrollera om det finns möjlighet att ansluta till elnätet. Därefter gör vi en grundlig nätutredning och ett förberedande arbete, där vi tar fram olika tillståndsansökningar. Så fort anslutningsavtalet är påskrivet, handlar vi upp det som behöver byggas och ser till att det blir byggt.

Till sist, vad är det för tillstånd som behövs?
– Vi behöver tillstånd från markägare för både station och linjer. Det krävs också bygglov för stationerna, och en linjekoncession från Energimarknadsinspektionen.

 

Paul Emilsson, affärsingenjör på E.ON.

Vindpark Tvinnesheda
Antal verk: 47
Sker just nu: Byggnation av vägar och kranytor. Gjutning av fundament startar i april.
Vindhastighet när elproduktion startar: 3–4 m/s
Vinglängd: 75 m
Totalhöjd: 191 meter
Driftstart: Från maj till september 2022

Text: Olivia Eriksson

7/1 - 21

Arbeten i Vindpark Tvinnesheda 9-10 januari

Vår entreprenör har haft problem med en av bergborrmaskinerna vid vindkraftverk 39 och måste därför nyttja helgen 9-10 januari för att arbeta ikapp. Arbeten med bergborrning kommer alltså att ske denna helg.

17/12 - 20

Hur pågår arbetet i parken under jul och nyår?

Under jul- och nyårshelgen tar vår entreprenör Veidekke en välförtjänt ledighet. Från och med 19 december till och med 3 januari kommer inga större byggarbeten att pågå i vindparken. Några bergborrmaskiner kommer dock att arbeta under denna tid. Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år!

14/12 - 20

”Roligaste projektet jag har varit med om"

En milstolpe närmar sig för Vindpark Tvinnesheda. I mars ska fundamenten till vindkraftverken gjutas på plats. Det innebär full fart framåt för Fredrik Hasselström och hans team.

Hej, Fredrik! Just nu grävs och sprängs det en hel del i parken. Kan du berätta mer?
– Vi bygger vägar och gräver för kranplaner och kabelschakt, det går på högtryck här inne. Vägarna ska koppla ihop parken så att vi kan ta oss fram på ett smidigt sätt.  Sen är det ganska mycket berg, så vi har sprängt en hel del och besiktigat bergskvaliteten för att längre fram kunna gjuta och bergsäkra fundamenten.

Vilka utmaningar har ni stött på längs vägen?
– Terrängen är delvis kuperad, och då är det en utmaning att få till de radiekrav vi har på vägarna. De får inte svänga för mycket eller ha för skarpa kullar och dalar. En annan sak är att det kan bli rätt blött, så ibland får vi pumpa undan vatten för att hålla torrt där vi ska arbeta. Vi har också fått gräva ur många kubikmeter jord och fylla upp med sprängsten för att en av de vägar vi skulle bredda hade dålig bärighet.

Du jobbar ju som byggledare i parken – hur ser en typisk arbetsdag ut? Kör du kostym och varselväst eller skitar du ner dig ibland också?
– Ja du, ena dagen ser man proper ut och sitter i möten, andra dagar står jag vid en betonggjutning ute i parken. Min uppgift är att se till så att arbetet löper på. Jag är entreprenörernas bollplank i vissa vägval som dyker upp under arbetet.

Hur är det att jobba med projekt av den här storleken?
–  Det är nog det roligaste projektet jag har varit med om. Jag känner mig stolt över det jag gör; jag har alltid gillat att bygga saker som förbättrar samhället. I det här fallet handlar det om att tillverka grön energi. Det är helt enkelt riktigt roligt att gå till jobbet.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag är med min familj och leker med mina små barn på 2,5 och 5 år.

Fredrik Hasselström
Gör: Byggledare.
Ålder:  41.
Bor: Öland.
Familj: Fru och två barn.
Det bästa med mitt jobb: Alla roliga och kompetenta människor, och att bygga häftiga saker.

 

Text: Maritha Arcos

16/11 - 20

Nu byggs nya vägar i parken

Nya vägar byggs till nytta för både våra transporter och för andra som vill besöka skogen. Här gräver vi ur en befintlig mosse och ersätter med sprängsten till fast botten vilket kommer ge en stabil väg som kommer hålla i många år.

15/10 - 20

Fjärrvärmeledningar läggs om inför kommande brohöjning

I Oskarshamn lägger Oskarshamns Energi om fjärrvärmeledningarna som tidigare gått i gång- och cykelbron över Norra Fabriksgatan. Anledningen är att några brosegment ska kunna bytas ut under början av 2021 och möjliggöra transport av torndelar med en diameter om 5,85 meter till vindparkerna Åby-Alebo i Mönsterås kommun och Tvinnesheda i Uppvidinge kommun under 2021 respektive 2022. Teknikkonsultföretaget WSP håller som bäst på att projektera de nya brodelarna och Smålandshamnar är med och håller i taktpinnen.

19/9 - 20

Vindparkens fyra steg

Vi brukar dela in våra vindparksbyggen i fyra steg. I Tvinnesheda är vi mitt uppe i arbetet med att bygga vägar och gräva för fundament och kraftledningar. I mars sker en viktig milstolpe när vindkraftverken ska gjutas på plats. Här kan du läsa mer om de fyra stegen.

Steg 1: Byggnation av vägar, ytor och elnät påbörjasVi bygger vägar och gräver för fundament och kraftledningar.
MAJ 2020

Steg 2: Byggnation av fundament påbörjasFundamenten till vindkraftverken ska gjutas på plats – en viktig milstolpe.
MAR 2021

Steg 3: Installation av vindkraftverk påbörjasVindkraftverkens delar levereras till vindparken med lastbil (oftast på natten).
APR 2022

Steg 4: Vindkraftverken klara och i driftMålet är att vindparken ska stå redo för drift och invigning i slutet av 2022.
SEP 2022

12/9 - 20

Bra vindläge och stort energibehov

Under 2020 har Stena Renewable påbörjat byggnationen av 88 vindparker som kommer att komplettera de 114 verken som är i drift. Av dessa byggs 47 stycken här i Tvinnesheda, söder om Åseda och sjön Hultbren. Ett bra vindläge och ett stort energibehov är grunden till byggnationen här. Som i alla projekt tar vi ansvar för hela processen, från planering till återställande. Vi närvarar på plats och har en dialog med alla som vill prata med oss om vindparken.

Tveka inte att kontakta oss! På kartan ser du placeringen av de 47 vindkraftverken.

2/9 - 20

Hotell Olof ökar sin boendekapacitet

Ett fullbokat hotell är inget som stoppar Hotell Olofs ägare. Nu utökar man sin kapacitet och skapar arbetstillfällen för att erbjuda boende till vindparkens arbetare.

ExpansionNär en ny vindpark ska byggas är det många som behöver tak över huvudet och mat på tallriken. Det faktum att Hotell Olof nästan alltid är fullbokat hindrar inte ägarinnan Saifon Ersrud från att hitta lösningar som är bra för både verksamheten och bygden.

– Man måste våga, om man satsar från hjärtat kommer man långt. Vindparken i Tvinnesheda innebär att vi behöver öka vår kapacitet på boendesidan, berättar Saifon Ersrud, hotellägare.

ModulboendeLösningen är att bygga ett modulboende med fräscha enkelrum där vindparkens personal kan bo. Det är inte första gången hotellet erbjuder ett modulbaserat boende till större kunder, nyligen avslutade Saifon ett liknande projekt som löpt under ett års tid.

– En så stor investering som vindparken påverkar oss och hela kommunen positivt. Vi kommer att behöva mer personal till hotellstäd och serveringssidan, och jag anställer gärna nyanlända kvinnor. Vi har tidigare gjort lyckade rekryteringar som har hjälpt kvinnorna att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Saifon Ersrud.

Positiv framtidTrots Pandemin ser Hotell Olof positivt på framtiden. Beläggningen har varit lägre än vanligt under våren, men redan i juni var bokningarna tillbaka på normala nivåer och på sikt hoppas man kunna utöka konferensverksamheten. Men viktigast av allt är att fortsätta erbjuda ett gemytligt boende och en bra service.

– Våra gäster uppskattar att vi har bra service, att det är rent och att vi har ett snabbt internet, säger Saifon med ett leende.

Text: Maritha Arcos   Foto: Jonas Ljungdahl

Fakta och information

Den aktuella vindkraftparken planeras att byggas i Tvinnesheda som ligger i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Parken är lokaliserad till ett skogsområde mellan Tvinnesheda, Badeboda, Fröseke, Ekhorva och Varshult. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen kring området utgörs främst av spridd bebyggelse.

Samordning har skett med O2 Vindkompaniet, Södra Vindkraft samt Girovind som i olika grad gränsar till Stenas projekt.

Antal verk: 47
Totalhöjd: 191 meter
Effekt: 202 MW
Leverantör: Vestas
Beräknad årlig produktion: ca 600 GWh
Driftstart: Sept 2022

Nu börjar byggnationen av vindpark Tvinnesheda och som närboende börjar man märka av att det sker arbete i området. Det kommer vara begränsad framkomlighet på området en tid men efter att verken är byggda gäller allemansrätten som vanligt igen.

Under anläggningen av parken är området en byggarbetsplats och det kan finnas risker för allmänheten att vistas i området. Det förekommer fordonstrafik, tunga lyft och sprängning under byggnationen och då behöver allmänheten hålla avstånd. Under sprängning sker en signal med hjälp av en siren. Innan sprängning ges en varningssignal med korta signaler (- - -) och efter genomförd sprängning sker en lång signal (---). Under perioder när vi spränger kommer varningsskyltar finnas. Befintliga vägar, t ex Bolagsvägen och den gamla järnvägsbanken, kommer huvudsakligen att hållas öppna, men det är viktigt att vara försiktig och ta hänsyn till byggtrafiken.

APR 2020

Avverkning börjar

MAJ 2020

Byggnation av vägar, ytor, el och fiber startar

Under den här perioden körs det in mycket massor (t ex grus till vägarna) till vindparken.

MARS 2021

Byggnation av fundament inleds

Till varje fundament går det åt betong motsvarande 50-130 betongbilar, även här blir det mycket tung trafik in och ut ur vindparken.

APR 2022

Installation av vindkraftverk startar

Vindkraftverken levereras i delar på lastbil till vindparken. Transporterna går framför allt på natten för att störa trafiken så lite som möjligt.

SEPT 2022

Alla vindkraftverk klara och i drift

I slutet av 2022 planeras parken vara klar.

Vanliga frågor

Vi besvarar dina frågor  Vi har sammanställt de vanligaste frågorna som uppstår i samhällen där vindkraft etableras. Är det något du tycker saknas? Maila till faq@stenarenewable.se  När börjar ni bygga och kommer transporterna vara i vägen när jag ska till jobbet?

  Sedan våren 2020 pågår byggnation av vägar, ytor, el och fiber. Under den här perioden körs det in mycket massor (t ex grus till vägarna) till vindparken. I mars 2021 börjar byggnationen av fundament. Till varje fundament går det åt betong motsvarande 50-130 betongbilar så även här blir det mycket tung trafik in och ut ur vindparken. I april 2021 påbörjas installationen av vindkraftverken som levereras i delar på lastbil till vindparken. Transporterna går framför allt på natten för att störa trafiken så lite som möjligt.

  När är det klart?

  I slutet av 2022 planeras vindparken vara klar.

  Kommer det att bullra mycket när ni spränger och gräver?

  Visst låter det när vi bygger men vi håller oss till de riktlinjer som finns i vårt tillstånd och utför inte arbeten som stör på kvällar, nätter och helger.

  Kan man gå i skogen när ni bygger?

  Ja, man får vara i skogen, allemansrätten gäller. Men precis som andra byggarbetsplatser kan man skada sig om man inte är försiktig.  Därför har vi stängt av vägarna för trafik då det pågår vägombyggnad i parken. Vi sätter upp skyltar när sprängning pågår och vid dessa tillfällen ber vi allmänheten att undvika att vara i byggområdet för säkerheten skull. Ta gärna kontakt med platschef P-A Pettersson från Veidekke om ni behöver vistas i området så ser han till att vistelsen blir trygg.

  Kontaktpersoner

  P-A Pettersson

  Platschef, Veidekke

  Fredrik Hasselström

  Samordnande Byggledare