Vindpark Tvinnesheda
  • Antal verk47
  • Totalhöjd191 meter
  • Effekt202 MW
  • Beräknad driftstartSept 2022

Nyheter
Vindpark Tvinnesheda

16/11 - 20

Nu byggs nya vägar i parken

Nya vägar byggs till nytta för både våra transporter och för andra som vill besöka skogen. Här gräver vi ur en befintlig mosse och ersätter med sprängsten till fast botten vilket kommer ge en stabil väg som kommer hålla i många år.

15/10 - 20

Fjärrvärmeledningar läggs om inför kommande brohöjning

I Oskarshamn lägger Oskarshamns Energi om fjärrvärmeledningarna som tidigare gått i gång- och cykelbron över Norra Fabriksgatan. Anledningen är att några brosegment ska kunna bytas ut under början av 2021 och möjliggöra transport av torndelar med en diameter om 5,85 meter till vindparkerna Åby-Alebo i Mönsterås kommun och Tvinnesheda i Uppvidinge kommun under 2021 respektive 2022. Teknikkonsultföretaget WSP håller som bäst på att projektera de nya brodelarna och Smålandshamnar är med och håller i taktpinnen.

19/9 - 20

Vindparkens fyra steg

Vi brukar dela in våra vindparksbyggen i fyra steg. I Tvinnesheda är vi mitt uppe i arbetet med att bygga vägar och gräva för fundament och kraftledningar. I mars sker en viktig milstolpe när vindkraftverken ska gjutas på plats. Här kan du läsa mer om de fyra stegen.

Steg 1: Byggnation av vägar, ytor och elnät påbörjasVi bygger vägar och gräver för fundament och kraftledningar.
MAJ 2020

Steg 2: Byggnation av fundament påbörjasFundamenten till vindkraftverken ska gjutas på plats – en viktig milstolpe.
MAR 2021

Steg 3: Installation av vindkraftverk påbörjasVindkraftverkens delar levereras till vindparken med lastbil (oftast på natten).
APR 2022

Steg 4: Vindkraftverken klara och i driftMålet är att vindparken ska stå redo för drift och invigning i slutet av 2022.
SEP 2022

12/9 - 20

Bra vindläge och stort energibehov

Under 2020 har Stena Renewable påbörjat byggnationen av 88 vindparker som kommer att komplettera de 114 verken som är i drift. Av dessa byggs 47 stycken här i Tvinnesheda, söder om Åseda och sjön Hultbren. Ett bra vindläge och ett stort energibehov är grunden till byggnationen här. Som i alla projekt tar vi ansvar för hela processen, från planering till återställande. Vi närvarar på plats och har en dialog med alla som vill prata med oss om vindparken.

Tveka inte att kontakta oss! På kartan ser du placeringen av de 47 vindkraftverken.

2/9 - 20

Hotell Olof ökar sin boendekapacitet

Ett fullbokat hotell är inget som stoppar Hotell Olofs ägare. Nu utökar man sin kapacitet och skapar arbetstillfällen för att erbjuda boende till vindparkens arbetare.

ExpansionNär en ny vindpark ska byggas är det många som behöver tak över huvudet och mat på tallriken. Det faktum att Hotell Olof nästan alltid är fullbokat hindrar inte ägarinnan Saifon Ersrud från att hitta lösningar som är bra för både verksamheten och bygden.

– Man måste våga, om man satsar från hjärtat kommer man långt. Vindparken i Tvinnesheda innebär att vi behöver öka vår kapacitet på boendesidan, berättar Saifon Ersrud, hotellägare.

ModulboendeLösningen är att bygga ett modulboende med fräscha enkelrum där vindparkens personal kan bo. Det är inte första gången hotellet erbjuder ett modulbaserat boende till större kunder, nyligen avslutade Saifon ett liknande projekt som löpt under ett års tid.

– En så stor investering som vindparken påverkar oss och hela kommunen positivt. Vi kommer att behöva mer personal till hotellstäd och serveringssidan, och jag anställer gärna nyanlända kvinnor. Vi har tidigare gjort lyckade rekryteringar som har hjälpt kvinnorna att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Saifon Ersrud.

Positiv framtidTrots Pandemin ser Hotell Olof positivt på framtiden. Beläggningen har varit lägre än vanligt under våren, men redan i juni var bokningarna tillbaka på normala nivåer och på sikt hoppas man kunna utöka konferensverksamheten. Men viktigast av allt är att fortsätta erbjuda ett gemytligt boende och en bra service.

– Våra gäster uppskattar att vi har bra service, att det är rent och att vi har ett snabbt internet, säger Saifon med ett leende.

Text: Maritha Arcos   Foto: Jonas Ljungdahl

Fakta och information

Den aktuella vindkraftparken planeras att byggas i Tvinnesheda som ligger i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Parken är lokaliserad till ett skogsområde mellan Tvinnesheda, Badeboda, Fröseke, Ekhorva och Varshult. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Bebyggelsen kring området utgörs främst av spridd bebyggelse.

Samordning har skett med O2 Vindkompaniet, Södra Vindkraft samt Girovind som i olika grad gränsar till Stenas projekt.

Antal verk: 47
Totalhöjd: 191 meter
Effekt: 202 MW
Leverantör: Vestas
Beräknad årlig produktion: ca 600 GWh
Driftstart: Sept 2022

Nu börjar byggnationen av vindpark Tvinnesheda och som närboende börjar man märka av att det sker arbete i området. Det kommer vara begränsad framkomlighet på området en tid men efter att verken är byggda gäller allemansrätten som vanligt igen.

Under anläggningen av parken är området en byggarbetsplats och det kan finnas risker för allmänheten att vistas i området. Det förekommer fordonstrafik, tunga lyft och sprängning under byggnationen och då behöver allmänheten hålla avstånd. Under sprängning sker en signal med hjälp av en siren. Innan sprängning ges en varningssignal med korta signaler (- - -) och efter genomförd sprängning sker en lång signal (---). Under perioder när vi spränger kommer varningsskyltar finnas. Befintliga vägar, t ex Bolagsvägen och den gamla järnvägsbanken, kommer huvudsakligen att hållas öppna, men det är viktigt att vara försiktig och ta hänsyn till byggtrafiken.

APR 2020

Avverkning börjar

MAJ 2020

Byggnation av vägar, ytor, el och fiber startar

Under den här perioden körs det in mycket massor (t ex grus till vägarna) till vindparken.

MARS 2021

Byggnation av fundament inleds

Till varje fundament går det åt betong motsvarande 50-130 betongbilar, även här blir det mycket tung trafik in och ut ur vindparken.

APR 2022

Installation av vindkraftverk startar

Vindkraftverken levereras i delar på lastbil till vindparken. Transporterna går framför allt på natten för att störa trafiken så lite som möjligt.

SEPT 2022

Alla vindkraftverk klara och i drift

I slutet av 2022 planeras parken vara klar.

Kontaktpersoner

P-A Pettersson

Platschef, Veidekke

Fredrik Hasselström

Samordnande Byggledare